Op de fiets naar je stage

12 Juli 2016

Op de fiets naar je stage

In tijden waarin de NS veel kritiek te verduren heeft, is het een aantrekkelijke gedachte voor de student om op de fiets naar het werk te gaan. Het platform Apeldoorn Stagestad helpt studenten aan een stageplek in het eigen Apeldoorn door scholen en bedrijven aan elkaar te verbinden.

Aangenomen in één week
Lars en Malou wonen beiden in Apeldoorn en studeren in Amersfoort. Zij wilden graag stagelopen in hun eigen woonplaats en kwamen terecht op de website van Apeldoorn Stagestad. Malou: “Binnen een uur nadat ik Apeldoorn Stagestad had gemaild, werd ik al gebeld. Telefonisch hebben we afgestemd wat voor stageplaats ik nodig had. Twee dagen later kreeg ik een telefoontje dat er plaats was bij Synergie en kon ik aan de slag. Twintig minuten fietsen en ik ben op mijn stage!”

Alle stageplaatsen op één plek
Apeldoorn Stagestad is een initiatief van een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven in de IT. Inmiddels sluiten ook bedrijven uit andere sectoren zich aan bij Apeldoorn Stagestad. Het platform brengt vraag en aanbod op één plaats, als een marktplaats voor stages in de gemeente Apeldoorn.

Apeldoorn Stagestad is niet alleen een marktplaats waar vraag en aanbod van stages in Apeldoorn bij elkaar komen, er worden trainingen georganiseerd en ervaringen uitgewisseld. Door stages in Apeldoorn te bevorderen, streeft het platform naar meer studenten die in Apeldoorn blijven wonen, ook na hun schoolcarrière. Goed voor Apeldoorn, goed voor het bedrijfsleven dat zoekt naar nieuw talent en goed voor deze jonge mensen.

Bron: Apeldoorn Deze Week

Bekijk alle Nieuws